In de afgelopen twee weken heb ik twee trainingen gegeven waarin ik medewerkers leerde hoe ze samen met hun klanten processen in kaart kunnen brengen. Bij de eerste training ging het om IT-specialisten. Men zocht naar mogelijkheden de band met klanten te versterken. Niet alleen een softwarepakket implementeren maar ook de klant faciliteren bij het in kaart brengen van zijn processen en daarmee een gemeenschappelijk beeld en begrip te ontwikkelen als voorbereiding op de IT-activiteiten. Bijzonder was de drietaligheid van deze training: het plenaire gedeelte in het Engels en vervolgens praktijkopdrachten met een Duitstalige en een Nederlandstalige groep. Vorige week waren consultants van een toeleverancier in de medische sector mijn cursisten. Niet alleen hulpmiddelen leveren aan zorginstellingen, maar samen met betrokkenen binnen deze instellingen het hele proces rond de inzet van de hulpmiddelen in kaart brengen om zo het aantal zorggevallen te verminderen en veel kosten te sparen. Door gezamenlijk met alle betrokken hun processen in kaart te brengen ontstaat een gemeenschappelijk beeld, een gemeenschappelijk begrip en daarmee commitment voor de vervolgstappen. In plaats van een welles-nietes discussie ontstaat er als vanzelf een dialoog over het hoe en waarom van de verschillende activiteiten.

Op deze manier wordt Lean Process Mapping een vorm van teambuilding tussen klant en leverancier!